Felhasználói feltételek

Felhasználói feltételek

1. Felhasználói feltételek elfogadása.
A felhasználó a felhasználáskor a személyes adatok megadásával elfogadja ezen szerződés tartalmát és megadja a fenti adatkezelésekhez való hozzájárulást. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatokról, illetve módosítást, helyesbítést kérhet, valamint felvilágosítást kérhet arról a kérelem benyújtásától számított 20 napon belül, hogy kik és milyen célból kapták meg adatait. A személyes adatok a biztonsági mentésekből nem kerülnek utólagosan törlésre, azonban a következő biztonsági mentésben már nem szerepelnek.

2. Szolgáltató.
A szolgáltató minden szükséges teendőt foganatosít annak érdekében, hogy biztosítsa a felhasználó által megadott személyes adatok biztonságát, őrzését és tárolását a hálózati kommunikáció során. A szolgáltató a személyes adatokat tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, mely biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá.

3. Tájékoztatás.
A szolgáltató a felhasználó által megadott elektronikus levélcímeket kizárólag a jogszabályoknak meghatározott módon használja fel, tömeges, tájékoztató vagy reklám email küldésére. A szolgáltató rendszeres hírlevelet készít, melyet azonban kizárólag igény esetén küld meg a felhasználóknak. A szolgáltatások változása esetén a változásokra vonatkozó információt elektronikus formában juttatjuk el a felhasználók részére.

4. Regisztráció.
Felhasználó: az aki a szolgáltatást igénybe veszi, azaz az oldalon regisztráltatja magát, illetve aminek következtében a rendszer létrehoz egy mindenféle szempontból paraméterezhető weblapot. A felhasználó a regisztrálással a szolgáltató általános szerződési feltételeit megismeri és az elfogadással, illetve jóváhagyással elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot.

5. Szerződés feltételek.
Szerződési feltételek a szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő felhasználók között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekre az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Felhasználó ezen szerződésben foglalt rendelkezéseknek aláveti magát és a rá megállapított kötelezettségeket egyben, mint a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos magatartási kódexnek is elfogadja.

6. Szerződési megszűnése.
Szerződés rendes felmondása írásban vagy e-mailben lehetséges. A felmondó levélnek tartalmaznia kell a felhasználói nevét és jelszavát, ahol megerősítést kérhetünk a regisztráció törlésével kapcsolatban. A felmondás után, legkésőbb az aktuális periódus lejártakor a regisztráció törlésre kerül a rendszerből.

7. Fogyasztóvédelem I.
Felhasználó elismeri, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 8. §-ban foglalt tájékoztatást a szolgáltatás használatáról, alapvető tulajdonságairól, áráról(ingyenes), minőségéről, használatára vonatkozó utasításokról és használatával járó veszélyekről teljeskörűen megismerte, valamint tudomással bír arról, hogy jogai érvényesítése miatt a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat.

8. Fogyasztóvédelem II.
Ezen szerződés felhasználói szerződésnek minősül, melyet szolgáltató iktat és mely szerződés a jogviszony megszűnését követően a jogszabályok által előírt őrzési ideig kerül tárolásra.

9. Információról.
Honlapunk kép- és szöveganyagát a tartalmat fejlesztő szakemberek a tőlük várható legnagyobb gondossággal állították össze, ennek ellenére a lyriusgyogycentrum.hu nem tudja garantálni ezen oldalak hibamentességét és az információk pontosságát, ezért ezúton is kizárunk minden felelősséget, amelyek ezen weboldalak közvetett, vagy közvetlen felhasználása nyomán keletkeznek.

Internet oldalaink 1024x768 pixeles, vagy annál magasabb képernyőfelbontáshoz vannak kialakítva.

10. Böngésző.
Annak érdekében, hogy oldalaink összes funkcióját ki tudja használni, kérjük, ügyeljen rá, hogy böngészőjében a cookie-k használata, valamint a JavaScript-futtatás engedélyezve legyen.

11. Hivatkozás I.
A weblapunkon szereplő szövegek, képek, valamint ezek elrendezése a szerzői jogvédelem és más jogszabályok védelme alatt állnak. Ezen weboldalak bárminemű másolása, terjesztése, megváltoztatása ill. kiszolgáltatása harmadik személy részére nem engedélyezett.

12. Hivatkozás II.
Az internet globális természetéből fakadóan ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

13. A felhasználó kérésére történő adatmódosítás.
Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez a lyriusgyogycentrum.hu azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas jelszót, illetve e-mail címet kérni.

lyriusgyogycentrum.hu

Ajánl/megoszt